De innovatiebronnen van kleine ondernemers

Schumpeter heeft wel beweerd dat innovatie voortkomt uit het bijeenbrengen en nieuw combineren van bestaande kennis. Door het combineren van bestaande kennis en informatie kan ook nieuwe kennis ontstaan. Innoverende bedrijven halen hun informatie uit verschillende bronnen. Vooral waar het microbedrijven betreft is hierover niets bekend, omdat data ten enenmale ontbreekt: deze bedrijven worden niet opgenomen in bijvoorbeeld de Community Innovation Survey (CIS). We vergelijken kleine met microbedrijven om te bepalen: Welke bronnen voor innovatie-ideeën leveren innovaties op? Wat betekent dit voor het beleid? Kleine bedrijven blijken op belangrijke punten anders te zijn dan micro bedrijven, en dit wordt in de literatuur en in beleid te weinig onderkend.

Categories

Keyword(s)

License

CC BY-NC-ND 4.0