Loughborough University
Browse
Mellom konflikt og integrasjon.pdf (475.27 kB)
Download file

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Download (475.27 kB)
journal contribution
posted on 2010-12-02, 12:54 authored by Elin Haugsgjerd Allern, Marit Helgesen, Line NyhagenLine Nyhagen
Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

History

School

  • Social Sciences

Department

  • Communication, Media, Social and Policy Studies

Citation

ALLERN, EH., HEGELSEN, M.K. and NYHAGEN PREDELLI, L., 2001. Mellom konflikt og integrasjon: evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene. NIBR prosjektrapport 2001:11. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Publisher

© NIBR

Version

  • VoR (Version of Record)

Publication date

2001

ISBN

8270713201

Publisher version

Book series

2001:11

Language

  • other