Christel Prudhomme

Co-workers & collaborators

Min Liu

Jianguo Chen

Lizhong Yu

Jie Yin

Shiyuan Xu

Xi Tang

Christel Prudhomme's public data