ESB bronnen innovatie-ideeen_3.docx (51.84 kB)
Download file

De innovatiebronnen van kleine ondernemers

Download (51.84 kB)
journal contribution
posted on 28.10.2016, 14:58 authored by Wilfred Dolfsma, Rene Van der Eijk, Florian Noseleit, Korik Alons
Schumpeter heeft wel beweerd dat innovatie voortkomt uit het bijeenbrengen en nieuw combineren van bestaande kennis. Door het combineren van bestaande kennis en informatie kan ook nieuwe kennis ontstaan. Innoverende bedrijven halen hun informatie uit verschillende bronnen. Vooral waar het microbedrijven betreft is hierover niets bekend, omdat data ten enenmale ontbreekt: deze bedrijven worden niet opgenomen in bijvoorbeeld de Community Innovation Survey (CIS). We vergelijken kleine met microbedrijven om te bepalen: Welke bronnen voor innovatie-ideeën leveren innovaties op? Wat betekent dit voor het beleid? Kleine bedrijven blijken op belangrijke punten anders te zijn dan micro bedrijven, en dit wordt in de literatuur en in beleid te weinig onderkend.

History

School

  • Loughborough University London

Published in

Economisch-Statistische Berichten

Volume

101

Issue

4736

Pages

410 - 412

Citation

DOLFSMA, W. ... et al, 2016. De innovatiebronnen van kleine ondernemers. Economisch Statistische Berichten, 101 (4736), pp. 410-412.

Publisher

Nederlands Economisch Instituut

Version

AM (Accepted Manuscript)

Publisher statement

This work is made available according to the conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. Full details of this licence are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Publication date

2016

Notes

This paper was accepted for publication in the journal Economisch Statistische Berichten and the definitive published version is available at https://esb.nu/esb/20018931/de-innovatiebronnen-van-kleine-ondernemers.

ISSN

0013-0583

Language

other

Usage metrics

Categories

Keywords

Exports